KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2016-2017

Thầy, cô tải flie theo link sau đây:

 https://drive.google.com/file/d/0B_wYqt5sPBfhWVVSWERITEQ1OUk/view?usp=sharing

 

 

HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TỪ 2016

Tải Công văn Hướng dẫn theo Link sau đây:

https://drive.google.com/file/d/0B_wYqt5sPBfhbkR0b1lycHUzWjg/view?usp=sharing

 

 

THỜI KHÓA BIỂU TỪ NGÀY 29-8-2016

 

Trường : PTDTNT-EASUP

 

 

 

 

Học kỳ 1, năm học 2016-2017

THỜI KHÓA BIỂU TỪ NGÀY 29/8/2016

Thứ

Buổi

Tiết

6A

7A

8A

9A

T.2

Sáng

1

CHAO CO

[ … ]
 

THI VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN VÀ DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP NĂM HỌC 2016-2017

UBND TỈNH ĐẮK LẮK

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 1097 /SGDĐT-GDTrH

V/v: tổ chức Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp.

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                    Độc lập - Tự d [ … ]

 

LIÊN KẾT WEB

 
 

 

ĐĂNG NHẬP

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
 • HÌNH ẢNH

  ĐĂNG NHẬP

  You are here: Home