Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục | Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú EASUP
  29-03-2016     56 Lượt xem

Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục

 Thực hiện kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục thay thế Thông tư số 12/2012/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để hoàn thiện Dự thảo, Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng đề nghị quý Cơ quan cho ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư trên (tải dự thảo Thông tư tại website www.moet.gov.vn).

         Ý kiến đóng góp của Quý Cơ quan gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Thi đua – Khen thưởng) số 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội trước ngày 25/7/2015.

         Trân trọng cảm ơn.

TIN TỨC