Tin Tức Hoạt động | Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú EASUP
  • http://PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG PTDTNTTHCS HUYỆN EA SÚP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Ea Súp, ngày 29 tháng 9 năm 2017. NGHỊ QUYẾT HỘI ...
  • http://PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG PTDTNT THCS HUYỆN EA SÚP Số: /PHNV-DTNT (Phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - ...
  • Một số hình ảnh của đoàn kiểm tra
  • Bà H-khun Siu HUV TBVD Huyện EaSúp đọc thư Chủ Tịch Nước Nhân ngày khai giang năm học 2017-2018  Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang gửi Thư chúc mừng nhân diệp khai giảng năm ...
  • Thầy Lê Văn Ngân PHT nhà trường tập huấn nhiệm vụ năm học cho CBGV. NV Trường PTDTNT Huyện Easúp BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ...
  • THẦY HỒ DŨNG HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG ĐỌC DIỂN VĂN KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017- 2018 DIỂN VĂN KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017-2018  Kính  thưa :  - Qúy vị đại biểu về dự buổi lể ...
  •  Thầy Ma Văn Suất: Tổ chức giới thiệu chưng trình buổi lễ khai giảng năm học 2017 - 2018 CHƯƠNG TRÌNH LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017 – 2018 1) LỄ CHÀO CỜ – HÁT QUỐC CA ...
  • TIN TỨC