Tin Tức Hoạt động | Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú EASUP
  • Bà H-khun Siu HUV TBVD Huyện EaSúp đọc thư Chủ Tịch Nước Nhân ngày khai giang năm học 2017-2018  Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang gửi Thư chúc mừng nhân diệp khai giảng năm ...
  • Thầy Lê Văn Ngân PHT nhà trường tập huấn nhiệm vụ năm học cho CBGV. NV Trường PTDTNT Huyện Easúp BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ...
  • THẦY HỒ DŨNG HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG ĐỌC DIỂN VĂN KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017- 2018 DIỂN VĂN KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017-2018  Kính  thưa :  - Qúy vị đại biểu về dự buổi lể ...
  •  Thầy Ma Văn Suất: Tổ chức giới thiệu chưng trình buổi lễ khai giảng năm học 2017 - 2018 CHƯƠNG TRÌNH LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017 – 2018 1) LỄ CHÀO CỜ – HÁT QUỐC CA ...
  • Cô Định Thị Hằng - Tổ trưởng tổ Địa lý, trường THPT Trần Phú (Hà Tĩnh) - lưu ý thí sinh tránh một số lỗi khi làm bài môn Địa lý, kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016. Lỗi ...
  • Theo phản ánh của Báo Thanh Niên, hiện nay một số trường trung học phổ thông ngoài công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã cho học sinh bỏ học một số môn và tùy ...
  • TIN TỨC